طبق تحقیقات میکروبیولوژیکی ۹۰ درصد حوله های حمام، به باکتری کولیفورم آلوده هستند. 


بر اساس این تحقیقات، این باکتری در حوله دستی آشپزخانه هم وجود دارد. میزان انتشار باکتری به نحوه شستشوی حوله بستگی دارد.


یکی از دلایل مهم وجود باکتری در حوله این است که بسیاری از افراد دستان خود را کامل و به طور صحیح نمی شویند و به همین دلیل هنگام خشک کردن دست ، باکتری ها را به سطحی انتقال می دهند که پتانسیل خوبی برای رشد دارد.


بنابراین بهتر است تمامی حوله ها حتما هفته ای یکبار شسته شوند و در معرض نور آفتاب خشک شوند تا حوله عاری از هرگونه باکتری شود.


همچنین بهتر است هر 6 ماه یکبار تمامی حوله ها را تعویض کرده و از حوله جدید استفاده کنید.


تمام حوله ها با دست و ماشین لباسشویی قابل شست و شو می باشد که باید با آب 30 تا 40 درجه شسته شود .


 حوله ها هرچقدر پرز بیشتری داشته باشند قدرت جذب آب بالاتری دارند.

Home » راهنمای خرید حوله مناسب